Hình Thức Thanh Toán

1. Hình thức thanh toán

Quý khách có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:

- Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng

- Chuyển khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Chủ Tài Khoản: 

Công ty TNHH dinh dưỡng VIAM

Số TK: 0021000424305

PGD Hoàng Cầu, TP. Hà Nội.