VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

 Amo Fer (Lọ 120ml) Amo Fer (Lọ 120ml)
150,000₫
 Amo Midi (Lọ 120ml) Amo Midi (Lọ 120ml)
150,000₫
 B Record Plus 10ml (Hộp 10 ống) B Record Plus 10ml (Hộp 10 ống)
504,000₫
 B12 Energy Max (Hộp 10 ống) B12 Energy Max (Hộp 10 ống)
440,000₫
 Calci Pazter (Hộp 30 gói) Calci Pazter (Hộp 30 gói)
180,000₫
 Canximilk viên (Hộp 3 vỉ x 10 viên) Canximilk viên (Hộp 3 vỉ x 10 viên)
140,100₫
 Canxinano K2 (Hộp 20 ống) Canxinano K2 (Hộp 20 ống)
125,000₫
 D cure 25.000IU (Hộp 4 ống) D cure 25.000IU (Hộp 4 ống)
180,000₫
 DHA Drops (Lọ 20ml) DHA Drops (Lọ 20ml)
385,000₫
 Euromagen Gold (Hộp 20 ống) Euromagen Gold (Hộp 20 ống)
135,000₫
 Gluvis (Hộp 20 ống) Gluvis (Hộp 20 ống)
230,000₫
 Goldbee - VITS (Siro) Goldbee - VITS (Siro)
75,000₫
 Great Height Great Height
850,000₫

Great Height

850,000₫

 Healthy Plex D3 K2 (Lọ 10ml) Healthy Plex D3 K2 (Lọ 10ml)
265,000₫
 Heilusan - Omega 369 (Hộp 60 viên) Heilusan - Omega 369 (Hộp 60 viên)
298,000₫
 Heilusan-Omega 3 (Hộp 120 viên) Heilusan-Omega 3 (Hộp 120 viên)
355,000₫